Overeen 2005 13

Geloven in Irak 1 Overeen, nr. 13, april 2005 katholieke vereniging voor oecumene athanasius en willibrord Kerk’ genoemd. Tegenwoordig heet de kerk ‘Assyrisch-apostolische Kerk van het Oosten’. De naam veronderstelt een identificatie van de huidige christenen met het Assyrische volk uit de oudheid. Dit wordt niet gesteund door de weten- schap, maar speelt wel een belangrijke rol in het zelfverstaan van deze christenen. De Assyrische christenen ontwikkelden in de loop der geschiedenis een sterk natio- naal bewustzijn. Dit kan niet los worden gezien van de genocide op Assyriërs tijdens de Eerste Wereldoorlog en po- groms die plaatsvonden in de jaren ’30 waarbij 7.000 Assyrische christenen omkwamen. Dit Assyrische nationale bewustzijn mondde in Irak uiteindelijk uit in een clash met de nieuwe Irakese staat die zich in die tijd juist ontwikkelde in de richting van een Arabisch nationalisme. De met Rome verbonden Chaldeeuws- katholieke Kerk, die vanaf 1830 ontstond als afsplitsing uit de Assyrische Kerk, en die meteen groter werd in omvang, speel- Is de huidige situatie voor de bevolking van Irak moeilijk, christenen hebben vaak nog extra problemen. Bepaalde moslims die de Amerikanen als bezetters zien, denken dat veel christelijke Irakezen met deze ‘vijand’ heulen, omdat zij van het- zelfde geloof zijn als de Amerikanen. Ook is er een wijdverbreide mythe dat christe- nen rijk zijn. De maffia, die garen spint bij de huidige chaos, ontvoert deze christe- nen voor losgeld. Christenen die zelf geen geld hebben, zullen wel familie in Europa hebben die met geld over de brug komt, denkt men. Ze weten niet dat veel men- sen hier moeite hebben om rond te ko- men, of nog in asielzoekerscentra verblij- ven. Assyrische christenen Het christendom van Irak is oud. Het is de enige kerk van vóór 300 die buiten het Romeinse Rijk ontstond. Het gebied behoorde toen tot het Perzische rijk. De kerk werd daarom ook wel ‘Perzische Zondag voor de Oosterse Kerken 24 april 2005 De Zondag voor de Oosterse Kerken 2005 staat in het teken van de christenen van Irak. Zij vormen een kleine minderheid. Nog geen 3% van de bevolking is christen. Er zijn echter vier grotere en enkele kleinere christelijke kerken in Irak. De groot- ste twee zijn de Chaldeeuws-katholieke Kerk (verbonden met Rome) en de Assyri- sche Kerk. Andere kerken zijn van de Syrische, Armeense en westerse tradities. de de kaart van het Arabisch nationalisme en voegde zich zo beter in de nieuwe Irakese politieke werkelijkheid van na de jaren ’30. De samenleving van Irak werd onder Saddam Hussein echter steeds grimmiger voor christenen. Vooral toen Saddam na 1991, na de verloren Eerste Golfoorlog, zijn positie probeerde te versterken door steeds meer de nadruk te leggen op islamitische gevoelens. Emigratie De situatie voor christenen in Irak is onzeker. Ten gevolge van de genoemde genocide en de pogroms vluchtten al vele christenen uit Irak. Deze emigratie ging door tot op de dag van vandaag als gevolg van het bewind van Saddam Hussein en de drie oorlogen onder hem (1980-1988, 1990-1991, 2003). Nu zet de voortdurende strijd in Irak onder de Ame- rikaanse ‘bezetting’ christenen aan tot het verlaten van het land. Voor de achterblij- vers is het leven moeilijk. De poster van de Zondag voor de Ooster- se Kerken beeldt een doop af in een door een bomexplosie beschadigde kerk. De foto is uitdrukking van de kwetsbaarheid én het geloof van de christelijke gemeen- schappen in Irak. Geloven in Irak • Op www.oecumene.nl publiceert de vereniging een digitale brochure met interviews met Irakese christenen. Als u geen internet heeft, kunt u tegen verzendkosten prints bestel- len (zie de bestelstrook op p. 8). • Op zondag 8 mei zendt het RKK Mediapastoraat ’s ochtends een eucharistieviering uit van de Chal- deeuws-katholieke gemeenschap in Nederland. Deze kerk is in Irak de grootste van de christelijke kerken. • Op donderdag 9 juni organiseert de vereniging in samenwerking met Kerk en Vrede een bijeenkomst ‘Geloven in Irak’. • U kunt posters, gebedsprentjes en liturgische suggesties bestellen (zie de bestelstrook op p. 8). Meer informatie over de Zondag voor de Oosterse Kerken op www.oecumene.nl Poster van de Zondag voor de Oosterse Kerken. Doop in een door een bomexplosie beschadigde kerk in Bagdad. In de digitale brochure op www.oecume- ne.nl is een interview opgenomen met de pater die de doop bedient. (Foto affiche: EPA/ANP)

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=