Jaarverslag 2021-2022

Jaarverslag  ‒   doxen een grote gevoeligheid ten aanzien van het bestaan van de Oosterse Katholieke Kerken. In het Midden-Oosten waar de christelijke kerken als minderheden moeten overleven, zijn hierover minder spanningen. In de afgelopen jaren heeft de vereniging veelvuldig bemiddeld in steun voor diaconale projecten van Oosterse Katholieke Kerken in het Midden-Oosten. Preekschets en voorbede voor deze zondag werden geschreven door pastoor drs. Eric van Teijlingen, gedelegeerde voor oecumene van het bisdom Haarlem-Amsterdam.  RAAD VAN KERKEN IN NEDERLAND De vereniging onderhoudt nauwe contacten met de Raad van Kerken in Nederland. Ieder jaar organiseert de vereniging bovendien een overleg voor rooms-katholieken die namens de Rooms-Katholieke Kerk actief zijn in de Raad van Kerken als lid van de plenaire raad of van één van de beraad- en projectgroepen. Op 1 juni 2022 vond dit overleg plaats ten kantore van de vereniging in ’s-Hertogenbosch. Het gesprek werd geleid door Mgr. dr. Johannmes van den Hende, bisschop-referent voor oecumene en de Oosterse Kerken. Doel van de ontmoeting is elkaar te informeren over de ontwikkelingen binnen de Raad van Kerken en ervaringen uit te wisselen. Ook werd gesproken over prioriteiten in de katholieke inzet voor oecumene. Mgr. J. van den Hende noemde in dat verband het Oecumenisch Directorium en het aantrekken en vormen van jonge rooms-katholieken voor het oecumenisch werk. In december 2019 werd Geert van Dartel gekozen tot voorzitter van de Raad van Kerken, een functie die hij combineert met zijn werk voor de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Naast het voorzitterschap van de vergaderingen van de plenaire raad en het moderamen was hij nauw betrokken bij een aantal zaken en thema’s die in de Raad van Kerken aan de orde zijn: - Ontwikkeling van een visienota ‘Naar een duurzame toekomst’ van de Raad van Kerken over duurzaamheid en klimaatverandering. - Gesprek in de Raad van Kerken over de heilzame verwerking van het slavernijverleden met het oog op de herdenking van de afschaffing van slavernij in 2023. - Solidariteitsbezoek dat de Raad van Kerken in maart 2022 aan de Kerken in Griekenland bracht. - Voorbereiding van de retraite van het Nederlands Christelijk Forum op 15 en 16 juni 2022 - Bijdrage aan de wake voor de vluchteling op 18 juni 2022 in de Bethelkerk in Den Haag. - Voorbereiding van de Week van Gebed voor de Eenheid van Christenen in 2022 en 2023. - Rondetafel op 14 juli 2022 over de coördinatie van pastorale zorg voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland. - Voorbereiding van de Walk of Peace op 25 september 2022 in Den Haag. - Voorbereiding van de 11e Algemene Vergadering van de Wereldraad van Kerken in september 2022 in Karlsruhe. De vereniging ontvangt voor de werkzaamheden van G. van Dartel voor de Raad van Kerken een vergoeding van het bisdom Rotterdam.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=