Jaarverslag 2021-2022

Jaarverslag  ‒   het Tijdschrift Pokrof schreef een mooie impressie van het afscheid van Leo van Leijsen. De bijeenkomst was ook via de livestream te volgen en is terug te zien op het YouTube kanaal van de vereniging. In het kader van het Synodaal Proces organiseerde de vereniging op 25 maart 2022 in de St-Jozefkerk in Oss in samenwerking met de beleidssector oecumene van de Rooms-katholieke Bisschoppenconferentie een oecumenische studiemiddag over de synodaliteit van de Kerk. De bijeenkomst werd geleid door prof. dr. Jan Peters, vice-voorzitter van de vereniging. In zijn openingswoord maakte Mgr. dr. Johannes van den Hende duidelijk dat synodaliteit een kenmerk was van de Vroege Kerk. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft in de Rooms-katholieke Kerk de waarde van de synodaliteit opnieuw bevestigd. Het Synodale Proces waartoe paus Franciscus het initiatief nam is daar een uitvloeisel van. Vijf sprekers voerden op deze bijeenkomst het woord. v. Michael Bakker sprak over het functioneren van synodaliteit op de verschillende niveaus van de Orthodoxe Kerk, die momenteel met grote interne spanningen te kampen heeft. Mw. Mr. Lydia Janssen sprak over de betekenis van synodaal overleg in de Oud-Katholieke Kerk in Nederland, die in de vorige eeuw enkele belangrijke veranderingen heeft doorgevoerd. Prof. dr. Arnold Huijgen sprak vrijmoedig over de ervaringen met synodaliteit in de gereformeerde traditie. Dr. Teun van de Leer bracht vanuit de invalshoek van receptive ecumenism het perspectief van de congregationalistische visie en ervaring in. Prof. dr. Marcel Sarot sprak tenslotte over de betekenis van het Synodaal Proces in de Rooms-katholieke Kerk. Synodaliteit behoort tot de grondstructuur van de Kerk. Daarover was men het op deze studiemiddag van meet af aan wel eens. Tegelijkertijd bleek dat synodaliteit al naar gelang de kerkstructuur (episcopaal, presbyteriaans, congregationalistisch) verschillende gestalten heeft en ook verschillend functioneert. Synodaliteit is als zodanig ook geen garantie voor een optimale gemeenschap, actieve betrokkenheid en missionaire geest. Met organisatie alleen zijn we er niet, het komt ook op attitude aan. De bijeenkomst werd met een vesper afgesloten waarin Mgr. dr. Gerard de Korte een korte homilie hield. Voor de website deed Geert van Dartel verslag van de studiemiddag. De teksten van het symposium werden uitgegeven in het Tijdschrift Perspectief. Het verslag van deze studiemiddag werd als bijdrage van de Katholieke Vereniging voor Oecumene aan het Synodaal Proces aangeboden aan de Rooms-katholieke Bisschoppenconferentie. De uitvoering van het project Katholieke Kerk als partner in dialoog is mogelijk gemaakt door bijdragen van de commissie PIN van de Konferentie van Nederlandse Religieuzen en de Vrouwen van Bethanië. WILLIBRORDZONDAG EN ZONDAG OOSTERSE KERKEN Boodschappers van vreugde – 7 november 2021 Willibrordzondag viel dit jaar op het hoogfeest van de heilige Willibrord. Een goede reden om de missionaire opdracht van de Kerk centraal te stellen. De vreugdebode uit Jesaja 52,7-10, één van de lezingen op deze zondag, inspireerde tot de keuze van het motto “Boodschappers van vreugde”. Voor de poster vonden we een prachtige afbeelding op één van de brand geschilderde ramen van de basiliek in Echternach: van de monnik Willibrord als vreugdebode van het Evangelie. Preekschets en voorbede werden dit jaar gemaakt door dr. Martijn Pouw, priester van het Opus Dei, die in 2018 in Rome promoveerde op een proefschrift over het algemeen priesterschap bij Luther en Calvijn.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=