Jaarverslag 2021-2022

 Jaarverslag  ‒  Begroting Exploitatie 2021 2021 Baten Contributies incl. bijdragen leden 20.000 12.628 Giften/legaten religieuzen 10.000 30.235 Giften/legaten vrienden van de oecumene 15.000 13.912 Projectsubsidies 40.000 Projecten Midden-Oosten PM 81.385 Willibrordzondag 20.000 11.975 Abonnementen Pokrof 12.500 10.502 Vergoeding werkzaamheden Raad van Kerken 10.000 Cursussen en studiedagen 2.000 875 Advies en begeleiding 700 875 Verkopen 2.500 Totaal Baten 122.700 172.387 Lasten Kosten Activiteiten 35.000 24.458 Projecten Midden-Oosten PM 81.090 Lonen en salarissen 112.000 105.933 Sociale lasten 28.000 27.572 Personeelskosten (arbodienst, verzekering, overig) 5.000 4.062 Reiskosten 7.000 4.176 Huisvestingskosten 9.000 10.386 Afschrijvingen 97 Kantoorkosten 6.500 5.968 Accountantskosten 4.000 2.789 Algemene kosten 3.000 1.267 Totaal Lasten 209.500 267.798 Uitkomst financiële baten en lasten -/- 43 Mutatie voorziening personele lasten 49.426 Resultaat -/- 86.800 -/- 46.028  FINANCIËLE VERANTWOORDING

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=