Jaarverslag 2021-2022

Jaarverslag  ‒   lengde van het beleidsplan te spreken over de impact die we met de vereniging willen hebben. Tijdens de eerste bijeenkomst werd besproken langs welke kanalen de vereniging invloed kan uitoefenen. De tweede keer ging het over de implicaties voor de organisatie en de actieve betrokkenheid van bestuursleden en werden enkele adviezen geformuleerd. In maart 2022 werd het verslag van de eerste bijeenkomst in het HB besproken. In september 2022 zullen de adviezen in het Hoofdbestuur worden besproken. - Het boek “Maria, icoon van genade” van prof. dr. Arnold Huijgen werd besproken tijdens de HB vergadering van 18 mei. Pastoor Martin Los gaf een voorzet voor het gesprek. Zijn inleiding “Maria als moeder van de Kerk verbindt ons” is terug te lezen op de website www.oecumene.nl. - Op initiatief van drs. Eric van Teijlingen werd in het kader van de activiteiten van de stichting “1572 – De Geboorte van Nederland” een oecumenische werkgroep gevormd die ten behoeve van dit initiatief een ontwerp maakte voor een oecumenische dienst. Deze handreiking werd door het bestuur van de stichting 1572 positief ontvangen. Het ontwerp werd gepubliceerd op de website www.oecumene.nl. Organisatie Met ingang van januari 2022 is drs. Arjen Bultsma toegetreden tot het Dagelijks Bestuur van de Vereniging. Mw. dr. Iglika Vassileva-van der Heiden legde haar bestuurslidmaatschap per 1 mei 2022 neer. Op 8 november 2019 werd zij door de leden in het bestuur gekozen. Vanwege tijdgebrek lukte het haar niet om daar actief invulling aan te geven. In het voorjaar van 2022 schreef het bestuur de vacature uit voor een coördinator met een formatieomvang van 0,6 fte. De vacaturetekst werd gepubliceerd op verschillende websites en verspreid via het netwerk van bestuur en secretariaat. De sollicitatiecommissie ontving in totaal acht reacties. Op 18 mei 2022 droeg de sollicitatiecommissie Fokke Wouda voor aan het Hoofdbestuur voor benoeming als coördinator van de vereniging. Fokke Wouda promoveerde op 8 juni 2022 aan de Tilburg School of Catholic Theology op het proefschrift “Eucharistic Hospitality in Ecumenical Contexts: Learning from Monastic Experiences”. Dr. Fokke Wouda treedt op 1 september 2022 in dienst van de vereniging. Vanwege de inkrimping van het bureau en met het oog op kostenbesparing besloot het bestuur al in het voorjaar van 2021 tot verhuizing van het secretariaat van de vereniging. Vanaf december 2021 huurt de vereniging een kantoorruimte bij de Konferentie van de Nederlandse Religieuzen (KNR) dat op hetzelfde adres gevestigd is.  OVERZICHT VAN LEZINGEN EN ARTIKELEN Prof. dr. Alfons Brüning - Theosis toen en nu. De mens als persoon: Oosters-christelijke concepten van menselijke waardigheid, in: Perspectief 2021-55, pag. 3-13 Drs. Geert van Dartel - Humanistisch Verbond en de betekenis van vrijdenken, www.raadvankerken dd 6 september 2021 - ‘Laat de Heer uw vreugde blijven’ (Filip 4,4), www.oecumene.nl dd. 18 oktober 2021 - Gescheiden en nog lang niet verzoend, in: Pokrof 2021-5, 20-22 - Kerstactie voor scholen van Syrisch-katholieke Kerk in Libanon, www.oecumene.nl dd. 14 december 2021 - Pauselijke onderscheiding voor drs. Leo van Leijsen, www.oecumene.nl dd. 20 januari 2022 - Titus Brandsma en de Oosterse Kerken, www.oecumene.nl dd.11 maart 2022

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=