Jaarverslag 2021-2022

 Jaarverslag  ‒  den aangekondigd en de publicaties te vinden zijn. In dit werkjaar werden ca. 40 artikelen gepubliceerd. De vernieuwing van de website heeft vertraging opgelopen en moet in het komend jaar eindelijk gaan gebeuren. Facebookpagina De facebookpagina van de Katholieke Vereniging voor Oecumene is een openbare groep met ruim 1.300 leden. Op deze pagina wordt informatie van de vereniging gedeeld. Ook leden van de groep kunnen berichten plaatsen en een gesprek starten. In dit werkjaar hebben we de facebook pagina enige tijd gepauzeerd omdat sommige deelnemers de pagina gingen gebruiken als een actie en campagnepagina. Inmiddels is de pagina weer actief.  ALGEMENE LEDENVERGADERING De algemene ledenvergadering werd op 21 november 2021 gehouden in de Jozefkerk in Oss. Het bestuur informeerde de leden over de veranderingen die zich aandienen: het afscheid van Leo van Leijsen eind november 2021. Eind 2022 zal ook Geert van Dartel zijn dienstverband bij de vereniging beëindigen. Dankzij enkele toezeggingen kan het bestuur in de loop van 2022 voor 0,6 fte een coördinator aanstellen, die voor de continuïteit van de activiteiten kan zorgen. Het bestuur kan de coördinator een dienstverband aanbieden voor een periode van vijf jaar. Beleidsplan 2022-2026 Dit toekomstperspectief is meegenomen in het nieuwe beleidsplan dat het bestuur ter bespreking voorlegde aan de algemene ledenvergadering. Tegen de achtergrond van de ontwikkelingen waar de vereniging mee te maken heeft, formuleert het beleidsplan de uitdagingen waarvoor de vereniging gesteld is. De vereniging neemt een unieke plek in binnen de R.-K Kerk, functioneert als kenniscentrum tussen academie en de dagelijkse kerkelijke praktijk, beschikt over een groot oecumenisch netwerk in binnen- en buitenland en vervult een belangrijke dienst in de R.- K. Kerk door de aandacht voor de oecumene steeds concreet zichtbaar te maken. Het beleid van de vereniging is er op gericht om vanuit de R.-K Kerk de vele vormen van samenwerking tussen christenen en kerken te versterken. Vanwege de verdere inkrimping van de organisatie zullen bestuursleden en gedelegeerden voor oecumene zich ook meer met de uitvoering van werkzaamheden moeten bezighouden. De vereniging zal zich primair gaan richten op het landelijke niveau en streeft ernaar het internationale netwerk te behouden. Voor de financiering van activiteiten is de vereniging steeds meer aangewezen op projectsubsidies.  BESTUUR Vanwege het sabbatverlof van prof. dr. Marcel Sarot werd het voorzitterschap van de vereniging van 1 januari tot 31 augustus 2022 waargenomen door vice-voorzitter prof. dr. Jan Peters sj. Het bestuur richtte de aandacht met name op de toekomst van de vereniging. Het DB kwam acht keer in vergadering bijeen, het HB vergaderde vier keer. DB vergadering werden via zoom gehouden, de HB-vergaderingen werden deels op locatie en deels via zoom gehouden. Inhoudelijke aandachtspunten - In januari 2022 sprak het HB over de oecumenische dimensie van het Synodaal Proces in de Rooms-Katholieke Kerk. Mgr. dr. Johannes van den Hende hield een inleiding over belang van synodaliteit in alle geledingen van de Kerk. - Op initiatief van het Dagelijks Bestuur werden in het voorjaar van 2022 twee bijeenkomsten met gedelegeerden voor oecumene georganiseerd om in het ver-

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=