Jaarverslag 2021-2022

 Jaarverslag  ‒   OOSTERSE KERKEN Walk for Homs In het vorig jaarverslag werd al bericht over de Walk for Homs, een initiatief van Anne-Claire van der Lugt. Het doel van deze sponsorloop die van 5 tot 10 april 2022 gehouden werd, is om geld in te zamelen zodat het werk van p. Frans van der Lugt sj. in Homs voortgezet wordt. De Walk for Homs werd onder andere gesteund door de bisdommen van Haarlem-Amsterdam en ’s-Hertogenbosch, de Raad van Kerken en de Katholieke Vereniging voor Oecumene. De Walk for Homs kon rekenen op redelijk wat belangstelling van de media. In totaal liepen ca. 85 mensen een gedeelte van de route mee. 21 mensen legden de hele afstand af, onder wie Rob van Uden en Geert van Dartel van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Ook Nita van Bergen, directiesecretaresse van de Konferentie van Nederlandse Religieuzen liep de hele route en was met € 13.125,-- de best gesponsorde deelnemer. In totaal werd door de deelnemers € 102.649,-- bij elkaar gebracht. Projecten De vereniging onderhoudt contacten met Oosterse Kerken in het Midden-Oosten en legt projecten ter goedkeuring voor aan het Fonds Pour les Autres van de bisdommen Rotterdam en Stockholm. Overzicht projectsteun 2021-2022 • Sinds 2016 verstrekte de vereniging een studiebeurs aan de Bengaalse priester Taposh Halder voor zijn vervolgstudies aan de Lateraanse Universiteit in Rome. In 2022 werd de laatste bijdrage van € 400,-- uitgekeerd voor de publicatie van zijn proefschrift. Taposh Halder promoveerde op 24 juni 2022 aan de Lateraanse Universiteit in Rome op het proefschrift “The Bengali Family and the teaching of Amoris Laetitia. An analysis of its integration in the Catholic Church in Bangladesh.” • In aansluiting op het bezoek van de Syrisch-katholieke patriarch Igatius Youssef III aan Nederland werd steun gevraagd voor de Syrisch-katholieke scholen in Libanon. Het Fonds Pour les Autres stelde begin december 2021 voor beide scholen € 10.000,-- beschikbaar. Samen met het bisdom Rotterdam voerde de vereniging daarnaast een kerstactie voor steun voor deze twee scholen. De actie bracht € 14.380,-- op. • Bij gelegenheid van het afscheid van drs. Leo van Leijsen vroegen we steun voor het CAWU Learning Centre in Caïro. Dit centrum maakt deel uit van het Centrum for Arab-West Understanding. Dit centrum verzorgt met name onderwijs voor Eritrese vluchtelingen in Cairo. De actie bracht € 2.044,-- op. Ook Pour les Autres steunde dit project met een bedrag van € 7.085,--.  COMMUNICATIE De berichtgeving en de uitwisseling over oecumenische ontwikkelingen in binnen- en buitenland is uitgegroeid tot één van de belangrijkste taken. De vereniging geeft enkele tijdschriften uit, onderhoudt een goed lopende website en een levendige facebookpagina.. Overeen Het communicatieblad Overeen verschijnt twee keer per jaar. Het blad wordt gestuurd aan leden, donateurs en parochies. Het blad biedt informatie over Willibrordzondag en de Zondag voor de Oosterse Kerken en bericht over de activiteiten van de vereniging.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=