Jaarverslag 2020-2021

 Jaarverslag 2020 ‒ 2021 1 WOORD VAN DE VOORZITTER Het afgelopen jaar is een vreemd jaar geweest, voor de wereld als geheel en ook voor onze vereniging. Voor het eerst heeft het meren- deel van onze activiteiten online plaatsgevonden. Wij hebben er nauwelijks fy- siek op uit kunnen trekken om elkaar te ontmoeten. En op het moment dat ik dit schrijf – aan het begin van de zomer – kleurt de kaart van Europa, en in het bijzonder die van Neder- land – weer roder en roder, en zien veel landgenoten die hadden gehoopt eindelijk weer eens een reis te kunnen maken, deze hoop vervliegen. Ook voor de oecumene zijn de reisbeperkingen schadelijk. Hoe vaak sprak ik niet met protestanten die voor het eerst een voet over de drempel van een katholieke kerk hadden gezet op vakantie in het buitenland? En hoe vaak woonden ka- tholieken niet op vakantie hun eerste protestantse kerk- dienst bij? Het is dan ook niet vreemd dat ‘pelgrimage’ in de oecumenische beweging steeds belangrijker is ge- worden. Ons woord pelgrim komt van het Latijnse pere- grinus: vreemdeling, buitenlander, reiziger. De afgelopen acht jaar had de Wereldraad van Kerken ‘een pelgrimage van gerechtigheid en vrede’ als thema. En in het voorlig- gende jaarverslag gaat het onder meer over een andere manier van pelgrimeren naar het Heilig Land en over de Walk for Homs. Hoewel fysieke pelgrimstochten moeilijker zijn gewor- den, heeft de Coronatijd ook nieuwe vormen van samen op weg gaan mogelijk gemaakt. Zo is in Omroep Fries- land in coronatijd begonnen met het uitzenden van zon- dagse kerkdiensten, en is dit – met dank aan classispre- dikant Wim Beekman – een oecumenisch gebeuren van de gezamenlijke kerken, die om beurten de vieringen verzorgen. En zo hebben in mijn eigen parochie katho- lieke zangers meegewerkt aan gestreamde protestantse vieringen, en heeft dezelfde protestantse gemeente het mogelijk gemaakt dat toen de pandemie voortduurde, ook een katholieke viering op de zaterdagavond vanuit de protestantse kerk kon worden gestreamd. In Corona- tijd zijn wij meer thuisgebleven. Maar juist in onze eigen leefomgeving is het van belang dat wij die andere mijl met elkaar oplopen. Dat wij voet bij elkaar over de drem- pel zetten en elkaar weten te vinden, niet alleen op va- kantie of pelgrimage, maar heel het jaar door. Zo kunnen wij wellicht in eigen omgeving pelgrimeren: het vreemde opzoeken in de eigen omgeving en ons laten inspireren. Want oecumene is geen hobby, maar opdracht. Opdracht van Christus zelf. Wij vanuit de Katholieke Vereniging voor Oecumene zetten ons er graag voor in. Ik hoop dat U geïnspireerd raakt bij het lezen van voorliggend jaar- verslag. Marcel Sarot Voorzitter

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=