Jaarverslag 2020-2021

Jaarverslag 2020 ‒ 2021 1 Begroting Exploitatie 2020 2020 Baten Contributies incl. bijdragen leden 20.000 15.800 Giften/legaten religieuzen 15.000 11.400 Giften/legaten vrienden van de oecumene 15.000 15.438 Projectsubsidies 35.000 46.960 Projecten Midden-Oosten PM 46.783 Willibrordzondag 22.000 10.980 Abonnementen Pokrof 16.000 12.677 Cursussen en studiedagen 2.000 1.340 Advies en begeleiding 798 Opbrengst beleggingen 5.000 687 Diversen Totaal Baten 130.000 162.863 Lasten Kosten Activiteiten 35.000 30.830 Projecten Midden-Oosten PM 48.467 Lonen en salarissen 119.000 107.091 Sociale lasten 30.000 28.510 Personeelskosten (arbodienst, verzekering, overig) 5.000 4.879 Reiskosten 7.000 3.899 Huisvestingskosten 9.000 10.972 Afschrijvingen 97 Kantoorkosten 4.000 4.249 Accountantskosten 4.500 3.140 Kosten effecten 3.000 Algemene kosten 3.000 2.153 Totaal Lasten 219.500 244.287 Uitkomst financiële baten en lasten 31 Mutatie voorziening personele lasten 6.689 Resultaat -/- 89.500 -/- 74.704 1 FINANCIËLE VERANTWOORDING

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=