Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Misschien is de oecumene wel op zee geboren!

FredFred Omvlee is predikant bij de Protestantse Kerk in Nederland, werkzaam als geestelijk verzorger bij Defensie, Koninklijke Marine en als internetpastor van de Internetkerk MijnKerk.nl. Voor 'In 't Veld' schreef hij over de vanzelfsprekende en minder vanzelfsprekende oecumene op zee:

Mijn werk als dominee bij de Geestelijke Verzorging van Defensie is per definitie oecumenisch. Ten eerste omdat ik samenwerk met de Rooms-katholieke aalmoezeniers, de humanistische geestelijk verzorgers, de rabbijnen, imams en pandits van Defensie. Ten tweede omdat aan boord - ik werk bij de marine- er meestal maar één geestelijke verzorger is voor de gehele bemanning. En ten derde omdat ik wezenlijk oecumenisch geloof: ik geloof dat God één en dezelfde is voor ieder mens, ook als iemand een heel ander geloof of levensbeschouwing aanhangt.

De realiteit op zee is al vele jaren, misschien zelfs eeuwen, dat elke zeeman of militair die iets gelooft, blij is met een bijeenkomst van een geestelijke, protestants of rooms-katholiek of iets anders. Het moment bezinning op dat wat wezenlijk is, bezinning op thuis, op leven en dood, stijgt uit boven de verschillende geloofstradities. Misschien is de oecumene wel op zee geboren! Ik ben in 2002 begonnen bij de marine na vier jaar als dorpsdominee gewerkt te hebben. Mijn collega's vertelden over de oecumene op zee in de jaren '70 en '80. 'Voorlopers waren we', hoorde ik hen trots zeggen. Want op zee geloven we allemaal hetzelfde. Misschien klinkt dat wat al te rooskleurig, maar er zit een kern van waarheid in. Als je ver van huis bent, worden de verschillen die op het land gelden, minder. Dat gold ook voor Nederlanders in de Oost en de West. Hervormd, gereformeerd, katholiek - daarginds telden niet de verschillen, maar de overeenkomsten. Prachtig!

VideoFredFred Omvlee vertelt voor MijnKerk.nl over zijn werk als vlootpredikantMaar anno 2015 is de oecumene niet meer vanzelfsprekend. Nederlandse bisschoppen trekken de touwtjes aan. Terwijl een seculariserend Nederland zich zorgen maakt over radicaliserende moslim-jongeren en leeglopende kerken, is er minder ruimte voor oecumene. In het land, maar ook op zee. Natuurlijk gaat de oecumene door. Ik heb juist door mijn werk voor de marine oecumenische diensten geleid in Afghanistan, aan boord voor de kust van West-Afrika en op Curaçao. Ik heb oecumenische huwelijken mogen zegenen met protestantse en katholieke partners. Ik heb kinderen mogen dopen met een Rooms-katholieke moeder en een protestantse vader. Ik heb een huwelijk mogen zegenen tussen een rooms-katholieke vrouw en haar protestantse echtgenote... Ik heb mogen bidden met een stervende Ierse militair, Rooms-katholiek. De ruwe oecumene gaat zijn gang, zoals mensenlevens en hun geloof zich ontwikkelen. Ik voel me dankbaar dat ik mensen mag zegenen op hun fragiele weg door het leven. In Gods Naam.

Hierbij spreek ik dan ook de wens uit dat we als broeders en zusters in Christus, met wortels in Rome, in Genève, in Jeruzalem, in Dordrecht, beseffen dat we in verschillende talen dezelfde Vader, Zoon en Heilige Geest aanbidden, en daarbij Maria eren, de moeder van Jezus. Als rechtgeaarde protestant heb ik op zee geleerd Moeder Maria, als Stella Maris, haar welverdiende plaats te gunnen. De oecumene is oud, staat onder druk, maar biedt - vanuit mijn perspectief- alleen maar winst voor ons allemaal.

Fred Omvlee, vlootpredikant

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI