Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Een Maria-preek met gevolgen

Anton ten KloosterbDe preek die pastor Anton ten Klooster op 15 augustus in een kerkdienst in Cothen hield, was mede aanleiding voor de oecumenische bezinningsavond die 31 mei georganiseerd wordt door het Beraad van Kerken van Wijk bij Duurstede. Iedereen is welkom.

Lees meer...

Themanummer Perspectief over Maria

Perspectief 2022-57

Het boek “Maria, icoon van genade” dat Arnold Huijgen in het Coronajaar 2021 het licht deed zien was een oecumenisch geschenk. In het voorwoord schrijft de auteur dat hij zelf enkele jaren geleden niet had kunnen denken een boek over Maria te zullen schrijven. Wel was er al langer het besef dat Maria in de protestantse traditie ondergewaardeerd wordt.

Lees meer...

Synodaliteit is een opgave

Synod NL logo 300x265Met het Synodaal Proces (2021-2023) heeft paus Franciscus een beweging in gang gezet die van grote betekenis kan worden voor de toekomst van de Kerk. “De weg van de synodaliteit is de weg die God van de Kerk van het derde millennium verwacht”, zei paus Franiciscus in 2015 in zijn toespraak bij de vijftigste verjaardag van de Bisschoppensynode door Paulus VI. Het Synodaal Proces van paus Franciscus reikt veel verder dan een synode van bisschoppen alleen. Het samen op weg zijn – het syn hodos – betreft de hele Kerk en alle geledingen.

Lees meer...

De geboorte van Nederland 1572 oecumenisch herdenken

the dutch revolt glyn 7Op 1 april 2022 is het 450 jaar geleden, dat de watergeuzen Den Briel innamen. Het begin van een historisch jaar, 1572, dat in onze geschiedenis als het begin van de ‘geboorte van Nederland’ wordt gezien. De Tachtigjarige Oorlog (1568–1648), een heftige strijd, oorlog en deels ook burgeroorlog, is dan een paar jaar gaande. Elke stad in de Nederlanden speelde hierin zijn eigen rol en heeft zijn eigen herinneringen. Sommigen bleven de landsheer, koning Filips II van Spanje, trouw. Anderen namen deel aan een opstand onder leiding van Willem van Nassouwe, prins van Oranje. Uit eigen beweging of noodgedwongen.

Lees meer...

Vacature voor een coördinator bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene

OIPDe Katholieke Vereniging voor Oecumene zoekt per 1 september 2022 een

Coördinator (m/v) 24 uur

De Katholieke Vereniging voor Oecumene geeft mede gestalte aan de inzet van de Rooms-Katholieke Kerk voor de oecumenische samenwerking. Bij de vereniging ontstaat vanwege de pensionering van twee medewerkers een vacature voor de functie van een coördinator (m/v). Het betreft een nieuwe functie.

Lees meer...

Met ikonen het jaar rond - Nieuwe uitgave van atelier Hüsstege

transfiguratie kleinDit boekje is samengesteld rond vier grote ikonen van de hand van Geert Husstege met ieder afzonderlijk 17 afbeeldingen rond 1 of meerder evangelieperikopen. Deze 68 afbeeldingen zijn in vijf hoofdstukken verdeeld als begeleiding van het kerkelijk jaar zoals de Advent en Kerst, de tijd door het jaar deel I, de Veertigdagen- en Paastijd, de Goede Week en tenslotte de tijd door het jaar deel II tot aan het feest van Christus Koning. Drie ikonen uit het leven van de Moeder Gods zijn eraan toegevoegd van het feest van de ontvangenis van Maria, haar geboorte en tenhemelopneming.

 

Lees meer...

In Memoriam voor Jim Forest (1941-2022)

jim forest uitsnedeOp 13 januari van dit jaar overleed Jim Forest. James Hendrickson Forest werd geboren in 1941 in Salt Lake City in de Verenigde Staten. Zijn beide ouders waren communist. In de tijd van de Koude Oorlog was je dan een “outcast”. Het bracht hem een gevoel bij voor rechtvaardigheid en begrip voor mensen die uitgesloten werden. Hij diende in de Amerikaanse marine, maar verliet die dienst voortijdig vanwege gewetensbezwaren. Het was de tijd van de oorlog in Vietnam en de protesten daartegen. Hij werd actief in de Amerikaanse vredesbeweging en kreeg zo diverse vrienden, die actief waren in de Rooms-katholieke vredesbeweging, arbeidersbeweging en charitas. Zo leerde hij ook de trappist Thomas Merton kennen, die een van zijn leermeesters werd.

Lees meer...

Overzicht gemeenschappelijke gezangen voor oecumenische vieringen

>Overzicht gemeenschappelijke gezangen voor oecumenische vieringen

Bij de voorbereiding van een oecumenische viering is de keuze van de liederen een belangrijk onderdeel. Gelukkig kunnen we daarbij putten uit een grote schat van gemeenschappelijke gezangen. in de jaren tachtig van de vorige eeuw bracht de St.-Willibrordvereniging een kleine brochure uit met een overzicht van gezangen die katholieken en protestanten gemeenschappelijk hebben. Prof. Marcel Sarot stuurde deze week een nieuw en uitgebreider overzicht van gemeenschappelijke liederen toe dat we graag op deze webstie publiceren. In de digitale publicatie kunt u deze lijst ook downloaden.

Over het versterken van samenwerking vanwege de zending van de Kerk

DSC 0207“Paus Franciscus zegt dat het de opdracht is voor de Kerk in het derde millennium om synodaal te zijn, om samen op weg te gaan.” Op 20 januari verzorgde bisschop Van den Hende een inleiding over synodaliteit voor de Katholieke Vereniging voor Oecumene. De inleiding werd gehouden voor het hoofdbestuur van de vereniging en als online Teams bijeenkomst. Bisschop Van den Hende is referent voor oecumene en contacten met Oosterse Kerken namens de Nederlandse bisschoppenconferentie.

Lees meer...

Pauselijke onderscheiding voor Leo van Leijsen

2022 01 19 Pro ecclesia et pontifice Leo van Leijsen 3Op 20 januari jl. ontving drs. Leo van Leijsen, tot voor kort medewerker Oosterse Kerken van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, uit handen van mgr. dr. J. van den Hende, bisschop-referent voor de Oosterse Kerken de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. De kleine ceremonie vond plaats in het kantoor van het bisdom Rotterdam in aanwezigheid van de voorzitter van de KVO, prof. dr. Marcel Sarot, en secretaris, Geert van Dartel. 

Lees meer...

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Booslim zei Meer
  Wat een dwaalleer
  3 weken geleden
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Islam send no message of peace or shalom to the people of the world only terror zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Christians in Syria Irak Libanon and Middle East total burning why can we build a new church in Saudi or Iran etc zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Armenia and Georgia borders protect by christian Putin or islam ottomania Erdogan? zaterdag 16 april 2022
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI