Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Ingebruikname Syrisch-katholieke kerk Arnhem

zalven en wassenAfgelopen zondagmiddag, 4 mei, vond in Arnhem een bijzondere dienst plaats. Omringd door vrijwel zijn gehele episcopaat wijdde Zijne Zaligheid Mar Ignatius Youssef III Younan, katholiek patriarch van Antiochië voor de Syriërs, voor de landelijke Syrisch-katholieke parochie van de H. Johannes de Apostel het altaar in de voormalige r.k. Willibrordkerk aan de Oude Velperweg in. Vele gelovigen van deze geünieerde oosterse kerk, maar ook anderen: Syrisch-orthodoxen, katholieke Chaldeeërs en rooms-katholieke Nederlanders, zorgden voor een stampvolle kerk.

Mgr Noël Mosa Alcastoma mag trots zijn dat zijn geloofsgemeenschap deze kerk heeft weten te verwerven. Hij heeft patriarch SKKde titel van choorbisschop (geen echte bisschop,  maar een hoge kerkelijke functionaris), is voor zijn kerk in Nederland patriarchaal vicaris (vertegenwoordiger van de patriarch) en pastoor van de Nederlandse parochie. De Syrisch-katholieke Kerk van Antiochië is een kleine oosters-katholieke kerk, oorspronkelijk geworteld in het Midden-Oosten, maar steeds meer ook in de westerse emigratie en een eerbiedwaardige representant van de grotere Aramese traditie in het universele christendom. Mgr Mosa zelf is afkomstig uit Irak. Zijn parochie bestaat vooral uit mede-Irakezen, maar ook uit Libanese en Syrische staatsburgers. In een recent of verder verleden zochten de meesten van hen als asielzoekers in Nederland een veiliger bestaan dan in hun eigen vaderland mogelijk was. Ook nu was, zo bleek uit de woorden van de verschillenden toespraken tijdens deze liturgie,  de oorlog in met name Syrië in de hoofden en harten van de mensen niet ver weg .

Altaarwijding

Na de plechtige binnenkomst om 13 uur van de patriarch en zijn bisschoppen, vergezeld van rooms-katholieke en oecumenische gasten, onder wie de Syrisch-orthodoxe bisschop van Nederland Mor Polycarpus, vond eerst de altaarwijding plaats. Het koor zong Aramese gezangen onder instrumentale begeleiding. Dat overigens vrijwel alle Syrisch-katholieke bisschoppen, hier elf in tal, acte de presence gaven, onderstreepte het belang van deze ingebruikname van het kerkgebouw voor de Syrisch-katholieke Kerk van Antiochië. Het altaar werd eerst volgens een oud ritueel gezalfd en gewassen door de patriarch, de pastoor en een diaken, om daarna met witte dwalen te worden bekleed. Herhaalde malen, overigens ook later in de dienst, klonken hierbij vanuit de kerk de schelle midden-oosterse vreugdekreten van de vrouwen op

lectrice SKKEucharistieviering

Hierna volgde de eucharistieviering, in het Arabisch, het Aramees (het ‘Kerklatijn’ van de Syrisch-katholieke Kerk) en het Nederlands. Een diaken zong het epistel in het Arabisch, waarna een koorlid, een jonge vrouw in lang blauwkleurig gewaad,  dezelfde lezing nog eens in onvervalst Nederlands, compleet met Gooise ‘r’, voorlas. Hulpbisschop Hoogenboom van Utrecht, die kardinaal Eijk vertegenwoordigde, las het evangelie in het Nederlands, nadat een van de Syrisch-katholieke bisschoppen dat eerder in het Arabisch had gezongen. Na de Dienst van de Tafel en de Communie volgden aan het einde van de dienst felicitaties van allerlei kanten en in vele talen: Arabisch, Aramees, Frans, Engels en Nederlands. De feestelijke bijeenkomst werd naar goed midden-oosters gebruik, afgesloten met een receptie en een gezamenlijke maaltijd in een van de zijgebouwen en de tuin van de kerk.

Foto’s (L. van Leijsen)
- Patriarch, pastoor en diaken verrichten het ritueel van het zalven en wassen van het altaar.
- De Syrisch-katholieke patriarch Ignatius Youssef III, met naast hem Mor Polycarpus, aartsbisschop van de Syrisch-orthodoxe kerk in Nederland.
- Lezing van het epistel in het Nederlands door een Syrisch-katholieke lectrice.


26
okt
In samenwerking met Tilburg School of Catholic Theology en het Cardinal Willebrands Research Centre organiseert

30
okt
Andreaskerk Rotterdam
Sinds 2006 biedt de Lutherse Gemeente Rotterdam aan het eind van de zomer een korte cursus ‘Lutherana’ aan. Deze eendaagse cursus is bedoeld voor

03
nov
Grote Kerk in 's-Hertogenbosch
Op vrijdag 3 november 2017 houdt de Katholieke Vereniging voor Oecumene haar jaarvergadering. ’s Ochtends vindt de algemene ledenvergadering plaats. ’s Middags maken

05
nov
Wat betekent de Reformatie vandaag? 500 jaar geleden bracht de Reformatie van Maarten Luther Kerk en

06
nov
TST Utrecht
  De monnik Willibrord bracht het Christendom vanuit Engeland naar onze streken. Was dat al een vroeg
Laatste lezersreacties:

 • Fred van Iersel zei Meer
  Dear brother Wilfred, I'd like to make this article available in English for you. I'll search a way.
  2 weken geleden
 • Geert van Dartel zei Meer
  the author Fred van Iersel regularly publishes in English, however on this website texts are mainly... 2 weken geleden
 • Swamynathan Wilfred zei Meer
  Do you have an English Articles? 2 weken geleden
 • Fred van Iersel zei Meer
  Dank Gied- een adequate analyse, en een hoopvol verhaal naar de toekomst toe- en als altijd bij jou... zaterdag 09 september 2017

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 
secretariaat@oecumene.nl
KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI