Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samen

wandelen

bidden

en

werken

"Do not quench the Spirit"

Nu in het Nederlands vertaald

"Doof de Geest niet uit"

Lees online!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Leerhuis bezoekt indrukwekkende Orthodoxe dienst

1. VOLLE KERK 294x300 kopie 2Zondag 19 november jl. brengen 21 mensen: protestanten, orthodoxen en katholieken, een bezoek aan de Orthodoxe kerk aan de Springweg te Utrecht, die ressorteert onder het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. Men is duidelijk onder de indruk van de mooie dienst en de biddende atmosfeer.

Het bezoek wordt georganiseerd vanuit het Bēt Drāshā-Oosters christelijk Leerhuis te ’s-Hertogenbosch en vindt plaats onder leiding van Aline Verbaas en Leo van Leijsen. 
Leerhuisdeelnemer Joost IJsselmuiden is erbij aanwezig, samen met zijn vrouw Hanna, dochter Lila (tevens Leerhuisdeelneemster) en kleinzoon Teddy. Hij doet kort verslag van het bijwonen van de Goddelijke Liturgie (eucharistie) en het gesprek nadien.

Iconen2. ICONOSTASE IMG 9458 edited 300x250

“We zijn te gast bij de Grieks-orthodoxe parochie ‘Boodschap aan de Moeder Gods’ (De Aankondiging), in hartje Utrecht.
Bij binnenkomst zijn we meteen onder de indruk van de prachtige fresco's (muurschilderingen) en de prachtige iconostase, 'n wand samengesteld uit iconen. De altaarruimte wordt door deze iconostase a.h.w. afgeschermd voor de blikken van de gewone gelovigen. De altaarruimte, het ‘allerheiligste’, mag enkel door de priester, diaken en altaardienaar worden betreden. (In de westerse kerk kent de iconostase z'n pendant in de communiebank, 't doksaal en 't koorhek).
Vóór de iconostase branden acht iconenlampen. Aan de zijkanten tegen de muren staan koorstoelen, met hoge leuningen waarop je ook kunt leunen als je staat.

Mooie zang

“Er wordt voortdurend heel mooi, warm, meditatief gezongen door 'n paar zangers rechts voor in de kerk. Ook 't Evangelie wordt gezongen, eerst in 't Grieks en vervolgens in 't Nederlands. Over rijkdom en dwaasheid gaat 't Evangelie (uit 't twaalfde hoofdstuk van Lucas). Onmiddellijk na 't gezongen Evangelie volgt de preek (alleen in 't Grieks).

Volle kerk

“Terwijl de liturgie al bezig is, komen nog steeds gelovigen de kerk binnen. Aardige, vriendelijke, warme mensen: oudere Grieken die ooit als gastarbeider naar Nederland kwamen, hun kinderen en kleinkinderen (de tweede en derde generatie), enkele Syrische vluchtelingen, 'n Russische vrouw, veel jonge kinderen. Bijna te klein is de kerk voor al deze mensen. Voor veel gelovigen is er geen zitplaats, alleen een staanplaats achter in de kerk. Ook de gelovigen die wél 'n zitplaats hebben, blijven (uit eerbied) zoveel mogelijk staan.
Bij binnenkomst in de kerk kussen de gelovigen de iconen, een Evangelieboek en andere heilige voorwerpen (waaronder 'n kruis?), en steken ze 'n kaars op.

3. v ALEXANDROS P1020053 edited 300x207Enkele momenten in de dienst

“Net vóór het eucharistisch gebed wappert de priester met 'n opengevouwen doek, een zogeheten ‘velum’, boven de kelk en de broodschaal. Dat heeft in later tijd een symbolische uitleg gekregen, zal de priester desgevraagd in ons nagesprek zeggen, maar was oorspronkelijk gewoon bedoeld om de vliegen van 't brood en de wijn te verjagen; het heeft op zich geen theologische betekenis van belang.
De Communie vindt plaats onder twee gedaanten: de priester geeft de gelovigen 'n lepeltje met 'n mengsel van brood en wijn uit de kelk. Ook kleine kinderen, die gedoopt zijn, gaan in de armen van hun moeder of vader ter Communie. De Goddelijke Liturgie duurt ongeveer anderhalf uur. Aan 't eind krijgen alle aanwezigen 'n stukje gezegend brood – niet de Communie - en 'n zakje met zoete broodjes. Dat laatste ter gedachtenis van een overledene.4. PROTOPSALTIS IMG 9451 edited 276x300

Jonge koorleider

“Na afloop van de liturgie raken sommigen van ons rechts voor in de kerk in gesprek met de jonge proto-psaltis, d.w.z. cantor ofwel koorleider. Hij is in Griekenland geboren en getogen. Z'n vader in Griekenland is ook cantor-koorleider. De jonge cantor heeft in Griekenland Byzantijnse muziek gestudeerd. In Nederland heeft hij klassieke muziek en bestuurskunde gestudeerd. Hij vertelt aan ons boeiend over de Byzantijnse muziek.
Doordeweekse koorrepetities krijgt hij niet georganiseerd, doordat bijna alle gelovigen met de auto naar de kerk komen, en parkeren in de binnenstad peperduur is.
In 'n ruimte bij de ingang van de kerk wordt inmiddels koffie aangeboden.

Gesprek

5. KAARS 2 IMG 9470 edited 300x232“In Café Springhaver, iets verderop aan de Utrechtse Springweg, praten we na met de jonge priester, pater (vader) Alexandros Pitsikakis, en z'n vrouw, presvytera Maria. Het gesprek gaat in ’t Engels, want de priester en z'n vrouw wonen pas 'n paar maanden in Nederland en kennen nog maar een mondje Nederlands. Wij stellen met name vragen over het verloop van de dienst. Vader Alexandros en zijn vrouw leggen uit wat een en ander betekent. Ze vertellen ook dat de gelovigen ons bezoek zeer waardeerden.”

 

Bēt Drāshā is een oecumenisch Leerhuis binnen een samenwerkingsverband van de Protestantse Kerk van
s-Hertogenbosch (PKN) en de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

 
Foto’s (P. v.d. Waal & L. van Leijsen):

- Een volle Orthodoxe kerk te Utrecht. “Bijna te klein is de kerk voor al deze mensen.” 
- De iconostase (iconenwand) met de lampen voor de iconen. 
- Vader Alexandros Pitsikakis spreekt zijn gelovigen toe. 
- Na de dienst: omringd door de bezoekers van het Leerhuis zingt de koorleider (met partituur in de hand) een stuk uit de liturgie voor als voorbeeld. 
- Aline Verbaas van het Bēt Drāshā-team overhandigt aan vader Alexandros als teken van dank voor de genoten gastvrijheid een kaars met daarop een afbeelding van de ‘Zoete Moeder van Den Bosch’. Op de foto links van hem zijn echtgenote, presvytera Maria. 

 

 

 

 

 


22
sept
Janskerk
Wegens ziekte van p. Jaques Mourad is het symposium In vrede samenleven voorlopig uitgesteld. Het wordt

26
sept
PTHU
Mirella Klomp, Peter-Ben Smit en Iris Speckmann (red.), Rond de tafel. Maaltijd vieren in liturgische

23
okt
O.L. Vrouwe Abdij Berkel-Enschot
Van 23-25 oktober wordt in Abdij Koningshoeven ‘Om te beginnen is er het Woord’ (ofwel: “met

04
nov
Op 21 juni jl. was paus Franciscus op bezoek bij de Wereldraad van Kerken in Genève. De Wereldraad viert

09
nov
St. Janscentrum, 's-Hertogenbosch
De oecumenische beweging staat uit naar het herstel van kerkelijke gemeenschap. Dat het niet zo
Laatste lezersreacties:

 • Marjo Rijkeboer zei Meer
  Bent u Jaap van den Dool, werkzaam bij Flipje, die in 1956 bij fam Rijkeboer in Meppel kwam? vrijdag 13 juli 2018
 • Gabriele zei Meer
  Werken aan je heiliging wordt ook prachtig omschreven door Theresia van Lisieux (haar "kleine weg").... dinsdag 17 april 2018
 • Maria de Fátima Bern... zei Meer
  Dat is al mijn manier van in Jezus geloven, Hem volgen en een christen zijn. Dat maakt me blij en... dinsdag 10 april 2018
 • Epifania Hanssen zei Meer
  Dank Hanneke voor dIt Geleefde Licht op Maria ! woensdag 31 januari 2018

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 
secretariaat@oecumene.nl
KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI