Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Oecumenische musicals in IJmuiden

edwardIJmuiden (gemeente Velsen) is een bijzondere plaats. Op een toch klein stukje Nederland zoveel verschillende bedrijvigheden. Natuurlijk de grote Oranjesluizen van het Noordzeekanaal en de Hoogovens, nu Tatasteel BV. Zowel de sluizen als de hoogovens zijn dag en nacht hoorbaar. Maar ook is er een heel apart visserij-kwartier. Verder gewone straten, winkels, wijken waarin de geschiedenis van IJmuiden te lezen valt: het stadje ontstond bij het graven van het Noordzeekanaal dat in 1876 geopend werd.

De architectuur is niet ouder dan die tijd. Uitbreidingen van het kanaal hebben de vorm van de stad verder mee bepaald, maar ook de vernielingen van WO II. En verder overal de zeelucht. Voelbaar. Ja, het strand. het is ook een badstad! En IJmuiden grenst aan een gigantisch en prachtig natuurreservaat.

Musicalgroep Jacob

IJmuiden en Velsen zijn ook in oecumenisch opzicht bijzonder. Al vanaf 690 is er sprake van een kerkje! Landelijk is ook de KGIJ bekend. En in het spoor van Willibrord werken ook de oud-katholieke en rooms-katholieke parochies en PKN-gemeentes stug door aan de oecumene: Taizé-bijeenkomsten,  gezamenlijke vieringen, overleg... en, heel bijzonder, een oecumenische musicalgroep.

Op de site www.musicalgroepjakob.nl kan men alle informatie hierover vinden. Maar wat je moet "voelen", net als de zeewind, is hoe enthousiast mensen erover praten. Toeschouwers, gemeenteleden en parochianen, allerlei betrokkenen èn de spelers zelf. Al vanaf 2001, toen de musical "Jacob" werd gespeeld is de groep actief en weet op een geheel eigen wijze "oecumenisch bijbellezen" met oud en met jong gestalte te geven.

Maria

De laatste musical, gespeeld rond Pinksteren dit jaar, ging over Maria. Voor protestanten een spannende ontdekking! Maar ook voor katholieken was deze gezamenlijke herontdekking van Maria van grote betekenis.

Tjaltje Plug is parochiaan van de rk. Petrusparochie in IJmuiden: "ik ben katholiek en de persoon Maria heeft een speciaal plekje verworven in mijn eigen geloofsbelevenis. Nu wij met anderen, niet katholieke mensen, over Maria zingen, spelen en met elkaar hierover in gesprek gaan, heeft dit voor mij veel waarde gehad!

Tjaltje (50 jaar) speelde Aliz, dorpsbewoner, getrouwd met Andor. Aliz is de moeder van Fanny die een kind verwacht en met een jongen uit het reizend theatergezelschap mee gaat, de wijde wereld in. Tjaltje vertelt dat het leren loslaten een belangrijke rol speelt in het stuk. Maria moest als bezorgde moeder ook leren in vertrouwen haar kind los te laten. Aliz spreekt daarbij ook vanuit eigen ervaringen in haar gezin. Zij en haar man verloren 5 jaar geleden hun 13-jarige dochter Sari, wat nog steeds van grote invloed is op hun manier van leven.

Het putje van Heiloo

Wij zijn met elkaar begonnen om bij het Putje van Heiloo een rondleiding te krijgen en we hebben er de foto's gemaakt voor in het boekje. Dit was voor velen al een mooie eerste uitleg over Maria. Zelfs wat later in het jaar hebben we bij een viering al wat liederen uit de musical gezongen! Vanaf dit moment is Maria voor velen gaan leven en is een persoon gaan worden, die herkenbaar is in menig eigen leven. Voor sommige zelfs een steun in moeilijke tijden.... Het dragen van de rozenkrans werd niet louter meer een attribuut, maar een steun...!"

De parochies en gemeentes groeien naar elkaar toe door die musicals: "we zingen in de maanden vooraf aan de uitvoeringen in verschilllende kerken al twee liederen om de mensen aan te sporen te komen. Dit geeft al leuke reacties. Elke week komen we bij elkaar en ook de kerkenraden zien dit als positief en samenbindend. Hier kan geloof, plezier, inzet en hard werken een reden zijn om steeds weer elkaar te willen ontmoeten om dit unieke gevoel steeds weer terug te kunnen halen."


26
okt
In samenwerking met Tilburg School of Catholic Theology en het Cardinal Willebrands Research Centre organiseert

30
okt
Andreaskerk Rotterdam
Sinds 2006 biedt de Lutherse Gemeente Rotterdam aan het eind van de zomer een korte cursus ‘Lutherana’ aan. Deze eendaagse cursus is bedoeld voor

03
nov
Grote Kerk in 's-Hertogenbosch
Op vrijdag 3 november 2017 houdt de Katholieke Vereniging voor Oecumene haar jaarvergadering. ’s Ochtends vindt de algemene ledenvergadering plaats. ’s Middags maken

05
nov
Wat betekent de Reformatie vandaag? 500 jaar geleden bracht de Reformatie van Maarten Luther Kerk en

06
nov
TST Utrecht
  De monnik Willibrord bracht het Christendom vanuit Engeland naar onze streken. Was dat al een vroeg
Laatste lezersreacties:

 • Fred van Iersel zei Meer
  Dear brother Wilfred, I'd like to make this article available in English for you. I'll search a way.
  2 weken geleden
 • Geert van Dartel zei Meer
  the author Fred van Iersel regularly publishes in English, however on this website texts are mainly... 2 weken geleden
 • Swamynathan Wilfred zei Meer
  Do you have an English Articles? 2 weken geleden
 • Fred van Iersel zei Meer
  Dank Gied- een adequate analyse, en een hoopvol verhaal naar de toekomst toe- en als altijd bij jou... zaterdag 09 september 2017

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 
secretariaat@oecumene.nl
KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI