Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

"Rome kan Reformatie vieren"

Klaas van der ZwaagOok de Rooms-Katholieke Kerk kan oprecht de Reformatie vieren, omdat zij haar vrucht, de concentratie op Christus en de roep om voortdurende hervorming van de kerk, in zich heeft opgenomen. „Onze opdracht is om verder te gaan op de weg, stap voor stap, zonder angst.”

Dat betoogde drs. Hendro Munsterman gisteren in Utrecht tijdens de jaarlijkse Oecumenelezing, georganiseerd door de Raad van Kerken in Nederland. Hij sprak over ”De Reformatie als uitdaging voor protestant en rooms-katholiek”. Munsterman is rooms-katholiek theoloog en doceert dogmatiek aan verschillende instellingen in Frankrijk. Tevens is hij Vaticaancommentator in diverse media.

Dienst aan Christus

Munsterman stelde dat het doel van de Reformatie niet achter maar vóór ligt. „De Reformatie zal zonder oecumene voorgoed mislukt blijven. De oecumene is dienst aan Christus, dienst aan Zijn kerk, en tegelijkertijd dienst aan de Reformatie. In ieder geval zeker geen verloochening ervan.”

Het typisch protestants geachte adagium ”ecclesia semper reformanda” (de kerk moet steeds gereformeerd worden, red.) heeft oude papieren bij Augustinus en Van Lodenstein „en wordt sinds de huidige paus ook ingang in officiële katholieke uitspraken gevonden”, aldus Munsterman.

Centraal stond voor Luther niet het verzet tegen bepaalde kerkelijke misstanden, zelfs niet de vraag naar de kerk, maar de vraag naar het heil, zo citeerde Munsterman met instemming de Zwitserse theoloog Hans Küng. „Het hart van de lutherse hervorming is Christus Zelf. Hij is het hoofd van het lichaam dat de Kerk is, de mensgeworden genade, het vleesgeworden Woord van God.”

Christus wil ons verenigen in één lichaam, aldus Munsterman. „Welke obstakels belemmeren ons nog om minstens alles wat we samen kunnen doen ook werkelijk te doen? Is de tijd niet gekomen, –ik kijk vooral naar de Rooms-Katholieke Kerk– om te erkennen dat de overblijvende verschillen in de leer van de kerk en het ambt veel lager ingeschaald dienen te worden dan wij over het algemeen geneigd zijn te doen?”

Niet gemakkelijk

Munsterman stelde dat oecumene niet gemakkelijk is. „Eenheid kan slechts in waarheid tot stand gebracht worden. Oecumene kan slechts veeleisend zijn. Maar die veeleisendheid kan niet slechts míjn veeleisendheid naar de ander zijn. Daar lijkt het te vaak op.”

Als rooms-katholiek kan Munsterman de Reformatie vieren, ondanks het feit dat er sprake was van een kerkscheuring vijf eeuwen geleden. „Als ik de Reformatie vier, vier ik niet de scheuring. Ik vier dan dat in de zestiende eeuw wezenlijke elementen van het Evangelie van Christus weer zijn opgelicht, voor zover die in grote delen van de westerse kerk ondergesneeuwd waren geraakt. De gemeenschap in Christus is vele malen sterker, wezenlijker, sacramenteler, dan een nog uitstaande volledige kerkelijke gemeenschap.”

Munsterman merkte op dat Luthers excommunicatie inmiddels is opgeheven. „Dat gebeurt namelijk automatisch als iemand overlijdt. Als Hans Küng in interviews oproept om in het Lutherjaar de excommunicatie van Luther op te heffen, dan slaat hij de plank volledig mis. Dat kan niet eens. Nee, Luther is een allereerst medegedoopte. In diezelfde doop zijn wij reeds verenigd in Christus, ook al is de kerkelijke gemeenschap nog niet volledig.”

Geen nieuwe kerk

Luther wilde geen nieuwe kerk beginnen. „Onze opdracht is het om ook geen nieuwe kerk te willen beginnen maar verder te gaan op de weg. En dan, zoals Luther tot zijn schrik tot de conclusie kwam dat de breuk onvermijdelijk was, zullen ook wij opeens tot de conclusie komen dat de eenheid onvermijdelijk is. Sterker: dat zij er feitelijk al gewoon is. We hoeven dan alleen nog maar onder aan de pagina onze handtekening te zetten als bezegeling ervan.”

De rooms-katholieke bisschop van Den Bosch, dr. Gerard de Korte, zag de actualiteit van Luther vooral in diens concentratie van God in Christus. „Dit centrale christelijk geheim staat onder druk. Ik hoor tegenwoordig veel over God spreken, maar deze inzet van Luther, God in Christus, wordt zeer bedreigd in ál onze kerken.”

Klaas van der Zwaag is journalist van het Reformatorisch Dagblad. Dit artikel werd met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad van 14 januari 2017.

De integrale lezing van drs. Hendro Munsterman vindt u HIER


30
mrt
De geloofservaringen die wij meemaken, individueel en in onze gemeenschappen, lijken in deze tijd soms het

03
apr
TST Utrecht
On Monday afternoon 3 April we celebrate the appearance of Eduardo Echeverria's new book Divine Election:

13
apr
Ferme van Frandeux
Beleef Pasen! Waar kun je Pasen beter beleven dan in het bekende oecumenische klooster van Chevetogne? Pasen 'aan den lijve' ondervinden kan ook met dans. Oud-missiesecretaris van het

02
juli
Universiteit Utrecht
Wil je meer weten over oud-katholieke theologie? Ook in 2017 is er een zomercursus “oud-katholieke

14
aug
Universiteit Utrecht
Can Catholics and Protestants find a common voice? In a secular society, conflict among churches is a poor
Laatste lezersreacties:

 • Pastor Paul Rens pr zei Meer
  De 18e maart was een geweldige dag op Mariëkroon. Alles was op en top verzorgd. Nu heb ik ervzring... 31 minuten geleden
 • Mario van der Grient zei Meer
  Super goed verslag. Het was een heel mooie dag. Volgende keer de vertaling van Duits naar Nederlands... 22 uur geleden
 • Thea Tinga zei Meer
  Ook ik heb genoten van een geweldige oecumensiche dag waarin ik mij met velen verbonden voelde.... 1 dag geleden.
 • Wim v Dijk zei Meer
  Mooi verslag
  Dank 5 dagen geleden

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 
secretariaat@oecumene.nl
KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI