Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samen

wandelen

bidden

en

werken

"Do not quench the Spirit"

Nu in het Nederlands vertaald

"Doof de Geest niet uit"

Lees online!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Maria te kort gedaan

Mink de VriesOp 21 januari a.s. wordt in Nieuwkuijk een oecumenische studiemiddag gehouden over Maria. In reactie op de uitnodiging ontving de redactie een column van Mink de Vries over zijn betrokkenheid bij de viering van het feest van Maria ten Hemelopneming. We publiceren deze column mede als aanzet tot de ontmoeting en het gesprek op 21 januari.
Sinds twee jaar ben ik als vrijwilliger betrokken bij de processie in onze stad op 15 augustus Maria ten Hemelopneming. De eerste keer voelde ik mij als protestant heel sterk een toeschouwer. Alles wat ik zag vond ik vreemd, begreep ik niet en het leek op een grote poppenkast met al die verklede mensen.

Ik had mijn opvoeding met me meegenomen en daarin speelden Maria en processies een negatieve rol. Vooral vanwege de verafgoding, het uiterlijk vertoon en spektakel, welke zo centraal stonden bij de Roomsen. De tweede keer werd ik gevraagd door het Michaels gilde of ik wilde meehelpen het beeld van Maria te dragen in de processie rond de O.L.V. Basiliek. Ik moest daarvoor eerst wel al mijn weerstand en een vervreemdend gevoel los laten.

Devote eerbied

Mariaprocessie 16 81Tijdens de processie kwam ik erachter dat er door iedereen die mee liep intens gebeden en gezongen werd, en dat alles vanuit een devote eerbied gebeurde. Zelf werd ik me daardoor ook meer bewust van de vooral zuivere intenties in een processie op Maria ten Hemelopneming. Veel weerstand heb ik ondertussen kunnen overwinnen. Het heeft me daarom geen moeite gekost om opnieuw ja te zeggen op de vraag of ik weer drager wilde zijn op Maria ten Hemelopneming. Meelopen had me immers de eerste keer al dichter bij de parochianen en Maria gebracht.

Toch wil ik dit keer nog een stap verder zetten richting Maria en de Rooms Katholieke Kerk. Ik heb gemerkt dat ik als protestant, en waarschijnlijk geldt dit voor heel veel protestanten, onrecht heb gedaan aan Moeder Maria en aan de Rooms Katholieke Kerk. Daarmee heb ik ook onrecht gedaan aan Jezus als Zoon en God als Vader. Je identiteit wordt immers sterk bepaald door je vader en moeder. Als protestant heb ik naar Maria wel een heel eenzijdige, en sterk gekleurde blik, op Maria gehad.

Een scheef beeld op de moeder zorgt ook voor een vertekend beeld naar vader en zoon. Ontwikkelingspsychologen en orthopedagogen kunnen daarover mee praten.

Eigenschappen

Daarom heb ik ervoor gekozen om Moeder Maria beter te leren kennen aan de hand van veertien eigenschappen die van haar bekend zijn. Vanaf 1 augustus elke dag een eigenschap van Maria om te overdenken. Op 15 augustus Maria ten Hemelopneming hoop ik dan dichter bij Maria te zijn gekomen. Eigenschappen zoals geduld (ze bewaarde de woorden in haar hart), trouw, moedig, gelovig, doorzettingsvermogen, sterk, radicaal, meelijdend met haar zoon, biddend, zichzelf blijvend ondanks gevaar en de publieke opinie, verbinding leggend tussen mens en God, vervuld worden met de Geest(Magnificat) om uiteindelijk met liefde van en voor God opgenomen te worden in de Hemel.

Voor het eerst leer ik Maria als Moeder Maria zien, waar ik geraakt door kan worden en geen weerstand meer bij voel.

Straks in 2017 staan wij als protestanten stil bij 500 jaar Reformatie, waar wij als allemaal voor staan. Door Maria ten Hemelopneming heb ik ontdekt wat we allemaal kwijt zijn geraakt. Scheiding zorgt immers voor een werkelijkheid die verknipt wordt en uit twee delen gaat bestaan. De kunst blijft dan om beide delen, Rooms Katholiek en Protestant, zuiver in het zicht te houden. Vader, Zoon en Geest.

foto's

linksboven: Mink de Vries
midden: processie Maria ten Hemelopneming Zwolle 2016 met Mink de Vries rechtsvoor


23
okt
O.L. Vrouwe Abdij Berkel-Enschot
Van 23-25 oktober wordt in Abdij Koningshoeven ‘Om te beginnen is er het Woord’ (ofwel: “met

04
nov
Op 21 juni jl. was paus Franciscus op bezoek bij de Wereldraad van Kerken in Genève. De Wereldraad viert

09
nov
St. Janscentrum, 's-Hertogenbosch
De oecumenische beweging staat uit naar het herstel van kerkelijke gemeenschap. Dat het niet zo
Laatste lezersreacties:

 • Peter zei Meer
  Artikel met heel veel plezier gelezen en geluisterd naar de prachtige muziek. Ben benieuwd naar het... 2 weken geleden
 • Marjo Rijkeboer zei Meer
  Bent u Jaap van den Dool, werkzaam bij Flipje, die in 1956 bij fam Rijkeboer in Meppel kwam? vrijdag 13 juli 2018
 • Gabriele zei Meer
  Werken aan je heiliging wordt ook prachtig omschreven door Theresia van Lisieux (haar "kleine weg").... dinsdag 17 april 2018
 • Maria de Fátima Bern... zei Meer
  Dat is al mijn manier van in Jezus geloven, Hem volgen en een christen zijn. Dat maakt me blij en... dinsdag 10 april 2018

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 
secretariaat@oecumene.nl
KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI